Jyväsmetro 2017

Jyväsmetroon aikaa: .

Kierre

Pub Kier­re on le­gen­daa­ri­nen A-oi­keuk­sil­la va­rus­tet­tu pu­bi, jo­ka si­jait­see Jy­väs­ky­län Kor­te­poh­jas­sa.

Passion

Ha­vai­jin surf­fi­tun­nel­maa hen­ki­vä Pas­si­on lai­ne­lau­toi­neen, ti­ki­baa­rei­neen ja pal­mu­pui­neen tii­vis­tää on­nis­tu­neen ke­sän ai­nek­set: haus­kan­pi­don, hy­vän ruu­an ja vä­rik­käät drin­kit.

Ale pupi

Läm­min­hen­kis­tä pub-tun­nel­maa, ka­ra­o­ke­a ja suu­ri ke­sä­te­ras­si Kaup­pa­lais­pi­hal­la. Ter­ve­tu­lo­a viih­ty­mään Ale Pu­pil­le.

Raama

Raa­ma­Bar on Kuok­ka­lan lii­ke­kes­kuk­seen 2012 a­vat­tu il­lan­is­tu­mis- ja a­jan­viet­to­paik­ka, jo­ka tar­jo­aa mm. li­ve­mu­siik­kia, ka­ra­o­ke­a se­kä dj-vie­rai­ta. Baa­ris­sa voit myös pe­la­ta to­to­a.

Sherwood

Ra­vin­to­la Sher­wood on Jy­väs­ky­läs­sä Kel­jon­kan­kaal­la si­jait­se­va an­nis­ke­lu­ra­vin­to­la, jos­ta pi­tä­jän par­haat pizzat!

Myöhä

Seu­rus­te­lu­ra­vin­to­la, jos­sa on help­po viih­ty­ä!

San Siro

San Siro Cafe on pizzeria - Pub Jy­väs­ky­läs­sä. Ra­vin­to­las­sa on A-oi­keu­det.

Palokan Oluttupa

Läm­min­hen­ki­nen lä­hi­ö­baa­ri. Me­ne­vi­ä vii­kon­lop­pu­ja ka­ra­o­ken ja bän­di­en ke­ra.